• Sledeća prodaja biće uskoro dostižna
Accueil > USLOVI PRODAJE

USLOVI PRODAJE

TARIFNA TABELA O SMANJUJUCIM TROŠKOVIMA

Tarifne tabele koje odreduju iznos za uplatu i koje sadržavaju troškove kupnje, na dan kupnje stoje na raspolaganju.

PDV

Kod brojnih vozila se može naci opaska za „PDV”: DA, prodajna cena sadrži PDV u visini od  19.60%.
Postoji mogucnost za ispostavu racuna s PDV.

Kod ostalih vozila ne ispunjava se nikakav obrazac koji bi dao pravo na vracanje PDV-ja.

PLACANJE U GOTOVU

Sa gotovinom: iskljucivo za one koji nemaju prebivališta u Francuskoj, i kupuju kao privatna lica.
Prilikom licitacije dovoljno je isplacivanje akontacije u iznosu od 500 EUR-a. Saldo mora da se izravna do 16:00 casova, automobil mora da se odveze u roku od 8 dana od dana kupnje.

S cekom: Ako bi vec isti dan želeli uzeti automobil u posed, dovoljno je prezentovati uvjrerenje solventnosti u iznosu transakcije i licnu kartu.


IZVOZ

Lica koja kupuju za izvoz moraju da se pojave u sekretarijatu pre licitacije da se informišu o mogucnostima i o slucajevima oslobadanja od placanja PDV-ja kao i o pribavljanju potrebnih dokumenta za to.


NEPREKIDNO OSIGURANJE RACUNAJUCI OD DANA KUPNJE.

Mogucnost osiguranja od 24 CASOVA (osiguranje od odgovornosti). Vidi tarife osiguravajucih zavoda prisutnih na dan kupnje.

 

SAS GUIGNARD et Associés
Javne licitacije vozila
Sedište: 277 Rue de Kerpont. ZI de Kerpont. 56855 CAUDAN Cedex
Tel.: 02.97.76.82.82 - Fax: 02.97.81.37.60
Kapital 1 000 000 EUR – Odobranje: 2002.190
Poreski broj: FR66442496170 – Kaucija: 23 418 000 EUR